Loading...
Skip to main content

Tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2022 - 2025

(19/08/2022 08:24)

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 24/3/2022 của Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Từ ngày 16 đến này 19/7/2022 các 05 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh gồm: Chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án; Chi bộ Văn phòng; Chi bộ Tòa Dân sự; Chi bộ Tòa Hình sự - Tòa Hành chính; Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

E:\Ảnh tin bài\z3656759847583_7a52ac45817a58263e712ba10d75343f.jpg

Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng

Với tinh thần nghiêm túc, đúng quy định và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, tại Đại hội các chi bộ đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Chi ủy hoặc Bí thư, Phó Bí thư trong nhiệm kỳ, đồng thời bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới. Trên cơ sở bám sát vào những nhiệm vụ, điều kiện thực tế của từng chi bộ, Đại hội đã ra Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong đó Nghị quyết của các chi bộ đều nhấn mạnh đến việc thực hiện các mục tiêu của Đại hội, các giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; triển khai thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc tiếp tục thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu hằng năm đảng viên chi bộ đều được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chi bộ đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

E:\Ảnh tin bài\z3654873554464_a79e27ef7bac56f483ecb8838097cb04.jpg

Chi bộ Tòa dân sự

Kết quả 05/05 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ khóa mới đảm bảo có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực công tác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra. Bí thư các chi bộ trực thuộc đều giữ chức vụ Chánh Tòa, Trưởng phòng, Chánh Văn phòng với số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao.

Một số hình ảnh tại Đại hội các chi bộ: 

               E:\Ảnh tin bài\DSCN0098.JPG    

Chi bộ Văn Phòng

E:\Ảnh tin bài\z3654726903557_1b1c6d18081b3a26a683043765f51291.jpg

Chi bộ Tòa hình sự

E:\Ảnh tin bài\z3662236114760_bc4e704c68c94849f493dea634a4f0fb.jpg

Chi bộ Phòng kiểm tra nghiệp vụ và THA 

Thùy Dương        


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 247
cdscv