Loading...
Skip to main content

ĐẢNG BỘ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

(05/07/2022 16:51)

Sáng ngày 05/7/2022, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

E:\Ảnh tin bài\Năm 2022\DSCN7691.JPG

Đ/c Nguyễn Minh Hùng, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đã được nghe dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh đã lãnh đạo cơ quan bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tòa án và của địa phương, triển khai chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, thụ lý và giải quyết 113 vụ việc/180 vụ việc, đạt tỷ lệ giải quyết 63%. Chất lượng xét xử các loại án được nâng lên, không có tình trạng án quá hạn luật định. Triển khai xây dựng Kế hoạch tổ chức Phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội Về tổ chức phiên tòa trực tuyến và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến. Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Huyện ủy Hàm Yên chỉ đạo các cơ quan tố tụng huyện Hàm Yên tổ chức xét xử 05 phiên tòa trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên đến điểm cầu thành phần Trại Tạm giam Công an tỉnh. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 49/KH-TANDTC ngày 15/3/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai áp dụng phần mềm Trợ lý ảo cho Thẩm phán. Thực hiện tương tác, góp ý và làm giàu dữ liệu phần mềm trợ lý ảo của Tòa án nhân dân tối cao.

Để nâng cao chất lượng công tác xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh đã triển khai truyền hình trực tuyến một số phiên tòa xét xử; thực hiện công khai 83 bản án, quyết định; tổ chức 03 phiên tòa rút kinh nghiệm. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác tổ chức cán bộ; thanh tra, thi đua khen thưởng...Hoạt động xét xử của Tòa án đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Tòa án và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Học tập Chuyên đề năm 2022: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Trong sinh hoạt Đảng bộ đã phát huy dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát.

Cũng tại Hội nghị, các đảng viên đã đưa ra nhiều ý kiến, thẳng thắng trao đổi, thảo luận những mặt còn tồn tại, hạn chế tại đơn vị và đưa ra giải pháp trong thời gian tới.

E:\Ảnh tin bài\Năm 2022\DSCN7697.JPG

Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ghi nhận kết quả của Đảng bộ TAND tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí cũng nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xét xử; tập trung công tác cải cách tư pháp; ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc; tiếp tục chăm lo về công tác đảng, giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…; thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia hoạt động với nhân dân tại cơ sở; Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

E:\Ảnh tin bài\Năm 2022\DSCN7713.JPG

Đ/c Nguyễn Minh Hùng, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy phát biểu

tiếp thu ý kiến đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên Tòa án nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị, cảm ơn sự quan tâm thường xuyên, lãnh chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Với quyết tâm chính trị cao Đảng bộ TAND tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

 

                                                                                        Thùy Dương        


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 226
cdscv