Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương

Image
Long Thị Tuyết Mai
Năm sinh: 1966
Quê quán: xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái NguyênChánh án Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên

Image
Hoàng Liên Phương
Năm sinh: 1966
Quê quán: xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên QuangChánh án Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang

Image
Nguyễn Tuấn Vinh
Năm sinh: 1963
Quê quán: xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà TâyChánh án Tòa án nhân dân huyện Chiêm Hóa

Image
Hồ Hữu Việt
Năm sinh: 1963
Quê quán: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ AnChánh án Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn

Image
Nguyễn Xuân Thủy
Năm sinh: 1975
Quê quán: phường Hợp Hội, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh PhúcChánh án Tòa án nhân dân huyện Na Hang

Image
Triêu Ngọc Thức
Năm sinh: 1971
Quê quán: xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiChánh án Tòa án nhân dân huyện Lâm Bình

Image
Phúc An Hoành
Năm sinh: 1975
Quê quán: xã Trùng Khánh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quangcdscv