Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Image
Nguyễn Minh Hùng
Năm sinh: 1967
Quê quán: thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên QuangPhó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Image
Hà Văn Chương
Năm sinh: 1970
Quê quán: xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quangcdscv