Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tỉnh Tuyên Quang

Image
Lê Quang Bích
Năm sinh: 1960
Quê quán: xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh PhúcPhó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Image
Nguyễn Minh Hùng
Năm sinh: 1967
Quê quán: thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên QuangPhó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Image
Hà Văn Chương
Năm sinh: 1970
Quê quán: xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quangcdscv