Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức sơ tuyển đối với các thí sinh đăng ký sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2023

(15/05/2023 08:51)

Thực hiện Thông báo số 80/TB-HVTA ngày 16/3/2023 và Hướng dẫn số 81/HVTA ngày 16/3/2023 của Học viện Toà án về công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2023. Sáng ngày 14/5/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức sơ tuyển đối với các thí sinh đăng ký sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2023.

image

Đ/c Phúc An Hoành, Phó Chánh án TAND tỉnh, Phó trưởng Ban sơ tuyển đang kiểm tra hồ sơ của thí sinh

Tiến hành sơ tuyển có đồng chí Phúc An Hoành - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang là Phó Trưởng Ban sơ tuyển; đồng chí Tăng Thị Hường - Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng là Uỷ viên Ban sơ tuyển, cùng các đồng chí là thành viên Ban sơ tuyển Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

image

Ban sơ tuyển đo chiều cao, cân nặng của các thí sinh

Tại buổi sơ tuyển, có 13 thí sinh là học sinh của các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đăng ký sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2023 đến tham gia sơ tuyển. Cơ bản các thi sinh đều đảm bảo các điều kiện về độ tuổi, sức khỏe; có phẩm chất đạo đức tốt, có lịch sử chính trị rõ ràng, tuyệt đối trung thành và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bản thân và gia đình chưa từng vi phạm pháp luật. Kết quả sơ tuyển, cả 13 thí sinh đều đạt sơ tuyển.

Công tác sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký sơ tuyển vào Học viện Tòa án luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng của Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh, nhằm tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Cải cách tư pháp hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sơ tuyển, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã quán triệt, triển khai việc sơ tuyển đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang.

Tin bài: Phương Dung TAND tỉnh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 76
cdscv