Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên ra mắt tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

(31/03/2023 11:22)

Sáng 30/3/2023, Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên đã tổ chức ra mắt Tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Đây là hoạt động của Chi bộ, Cơ quan nhằm chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), đồng thời cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp của Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên.

image

Đồng chí Nguyễn Văn Ước - Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo,

Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Hàm Yên tham dự buổi ra mắt tủ sách.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Tủ sách trưng bày một số tựa sách gồm: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; sách về công tác xây dựng Đảng; văn kiện Đại hội đảng các cấp; sách về lịch sử Tuyên Quang; sách viết về Tòa án nhân dân; công cuộc cải cách Tư pháp trong Tòa án nhân dân…

image

Tủ sách ra mắt với mục đích giúp cán bộ, đảng viên tiếp cận những thông tin chính thống, tin cậy, hữu ích để từ đó hiểu biết, nhận thức đúng đắn và có những biện pháp quyết liệt, đấu tranh có hiệu quả các biểu hiện sai trái, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Bên cạnh đó, còn cung cấp nguồn tài liệu giúp cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, cơ quan có những tư liệu chính thức để tham khảo, nghiên cứu, học tập, vận dụng, lan tỏa những giá trị to lớn về đạo đức, văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh và không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác Tòa án; phấn đấu rèn luyện, tận tâm tận lực cho sự nghiệp bảo vệ công lý của Tòa án, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

image

Tin, bài: Phạm Thị Hồng Hạnh

Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên

  


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 152
cdscv