Loading...
Skip to main content

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

(10/03/2023 15:01)

Thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 3/1/2020, Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và Văn bản của Huyện uỷ Sơn Dương về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 01/2023/CT-CA, ngày 03/01/2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2023; Công văn số 05-CV/BCSĐ, ngày 15/02/2023 của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chỉ thị số 01/2023/CT-CA, ngày 03/01/2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Công văn số 51/PĐTĐ-TĐKT, ngày 28/11/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phát động phong trào thi đua năm 2023.

Ngày 06/3/2023 Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương tổ chức sinh hoạt Chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

C:\Users\Windows 10 Gamer\Desktop\New folder\z4167587647594_f1e9b1870d6dcab1078fe94519617986.jpg

Tập thể Chi bộ TAND huyện Sơn dương dâng hương tại Đền Hùng

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản về giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống và nội hàm quy luật của lịch sử dân tộc Việt Nam đã được Bác khái quát và rút ra quy luật tồn tại và phát triển muôn đời của đất nước và con người Việt Nam đó là: “Dựng nước phải đi đôi với giữ nước”, đã trở thành sức mạnh tinh thần giúp quân và dân ta vượt qua bao gian khổ, hy sinh, làm theo lời Bác “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” kết thúc một cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, non sông thu về một mối, đất nước được độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc.

C:\Users\Windows 10 Gamer\Desktop\New folder\z4167344959719_88f2178affee46905a1993158c88f5ba.jpg

Chi bộ TAND huyện Sơn Dương chụp ảnh lưu niệm tại Đền Hùng

Hơn lúc nào hết, thực hiện lời Bác dạy, Chi bộ cùng các Tổ chức đoàn thể Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương đang tích cực cùng với nhân dân cả nước “lao động”, “sản xuất”, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vững bước đi lên CNXH vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh!”.

blob:file:///7b524414-5083-4c3e-aca9-6a713814e8b7

Tin bài: Vũ Hồng Ngọc


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 58
cdscv