Skip to main content

Đ/C NGUYỄN MINH HÙNG, TỈNH ỦY VIÊN, CHÁNH ÁN TAND TỈNH DỰ SINH HOẠT CHI BỘ THÔN CÁC XÃ ĐƯỢC PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH

(08/07/2021 16:23)

Thực hiện Quy định số 18-QĐi/TU ngày 05/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi.

Trong hai ngày 04 và 05/7/2021, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã dự buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ của Chi bộ thôn Nà Kiểm, xã Hồng Thái; Chi bộ thôn Nà Lũng, xã Khâu Tinh; dự lễ kết nạp đảng và sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ thôn Phiêng Thốc, xã Sinh Long, huyện Na Hang. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy các xã Hồng Thái, Khâu Tinh, Sinh Long, huyện Na Hang.

E:\Ảnh tin bài\317e2bbf5a47ae19f756.jpg

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng Chụp ảnh lưu niệm cùng Chi bộ thôn Phiêng Thốc,

xã Sinh Long, huyện Na Hang

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các chi bộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, một số nội dung cơ bản về triển khai, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới đảng viên và nhân dân. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các hoạt động tại cơ sở, tập trung chăm lo, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

E:\Ảnh tin bài\89366b491ab1eeefb7a0.jpg

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại Chi bộ thôn Nà Lũng,

xã Khau Tinh, huyện Na Hang

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Minh Hùng đánh giá công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của chi bộ 03 thôn đảm bảo đúng quy định, các đảng viên đóng góp thẳng thắn, thảo luận dân chủ, có ý thức xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ. Đồng chí cũng nhấn mạnh: chi bộ và các đồng chí đảng viên phải nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đề án 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Tỉnh ủy Tuyên Quang Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên, để chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ do chi bộ giao; cấp ủy nắm chắc tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

                                                                                        Thùy Dương        


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 17
cdscv