Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Cán Bộ, Công chức năm 2019

(28/01/2019 15:11)

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
NĂM 2019

Ngày 25/01/2019 Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tiến hành mở Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Bích, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án; đồng chí Hà Văn Chương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án, Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.

image

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe và thảo luận các báo cáo, trong đó có báo cáo tổng kết công tác chính quyền năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2019; báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018, phương hướng năm 2019; Báo cáo công khai tài chính năm 2018 của Công đoàn và cơ quan.

Qua một năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, Cơ quan và Công đoàn Tòa án nhân dân tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, Tòa án nhân dân tỉnh được tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”; được các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh bình xét suy tôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2018; các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn thanh niên đều được xếp loại “Công đoàn vững mạnh”, “Chi đoàn vững mạnh”. Công đoàn Tòa án tỉnh đề nghị Công đoàn Viên chức trình Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tặng “Bằng khen”. Đảng bộ Tòa án tỉnh được xếp loại Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng “Giấy khen”.

image

Đồng chí Hà Văn Chương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh,
Chủ tịch Công đoàn trao các quyết định khen thưởng cho các tổ Công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến kết quả thực hiện các mặt công tác của cơ quan và hoạt động của Công đoàn năm 2018; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung vào các Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ. Đây thực sự là diễn đàn để cán bộ, công chức, người lao động phát biểu, thảo luận về quyền lợi, nghĩa vụ, chính sách liên quan, góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ công chức trong cơ quan. 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Quang Bích - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả, thành tích mà tập thể cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân tỉnh đạt được trong năm 2018, đồng thời định hướng, chỉ đạo năm 2019 Công đoàn phải phối hợp với cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị nêu trong Nghị quyết Hội nghị. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát cán bộ, công chức chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan, chú trọng và tăng cường công tác xây dựng Tòa án trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, củng cố mối đoàn kết, thống nhất. Đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu công tác năm 2019 đã đề ra./.

Tin bài: Nguyễn Phương Hằng – Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 113
cdscv