Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

15.531

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.015

Hình sự

2.508

Dân sự

9.359

Hôn nhân và gia đình

124

Kinh doanh thương mại

123

Hành chính

7

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

395

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv