Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

11.729

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.432

Hình sự

1.868

Dân sự

6.950

Hôn nhân và gia đình

109

Kinh doanh thương mại

83

Hành chính

6

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

281

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv