Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo TAND tối cao

Chánh án

Image
NGUYỄN HÒA BÌNH
Năm sinh: 1958
Quê quán: xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi



Phó Chánh án

Image
NGUYỄN TRÍ TUỆ
Năm sinh: 1963
Quê quán: Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh



Phó chánh án

Image
NGUYỄN VĂN DU
Năm sinh: 1963
Quê quán: Vệ An, tỉnh Bắc Ninh



Phó Chánh án

Image
DƯƠNG VĂN THĂNG
Năm sinh: 1969
Quê quán: Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội



Phó Chánh án

Image
NGUYỄN VĂN TIẾN
Năm sinh: 1966
Quê quán: Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên



Phó Chánh án

Image
PHẠM QUỐC HƯNG
Năm sinh: 1973
Quê quán: Nhân Chính, Từ Liêm, Hà Nội



Up to Top