Loading...
Skip to main content
Nghị quyết 84/2014/QH13

Số ký hiệu:84/2014/QH13

Hiệu lực:Đang có hiệu lực

Ngày có hiệu lực:28/11/2014

QUỐC HỘI

--------

Nghị quyết số: 84/2014/QH13

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC

VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11;

Theo đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 02/TTr-CTN ngày 02 tháng 6 năm 2014 về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật;

Xét Báo cáo số 266/BC-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 4528/BC-UBĐN13 ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Báo cáo số 504/BC-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký ngày 22 tháng 10 năm 2007 tại trụ sở Liên hợp quốc tại Niu-Oóc.

Điều 2

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cam kết thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật trên tất cả các lĩnh vực.

Điều 3

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.

Điều 4

Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2014.

  

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Sinh Hùng

Nghị quyết 84/2014/QH13

Số ký hiệu 84/2014/QH13
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành
Quốc hội
Lĩnh vực
Lao động - An sinh xã hội
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 28/11/2014
Ngày có hiệu lực 28/11/2014
Trạng thái Đang có hiệu lực

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 2124

HỆ THỐNG VĂN BẢN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Đề nghị ghi rõ nguồn (Cổng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao) khi đăng tải lại các thông tin, nội dung từ vbpq.toaan.gov.vn.

ácdscv